BBV Interior APC 500ml - Bollnäs Bilvård Volym 473ml
  • Reducerat pris
BBV Interior APC 473ml
  • BBV Interior APC 473ml

BBV Interior APC

103,20 kr 20%
129,00 kr
82.56 exkl. moms
Volym
Delivery I lager

3050500

Interior APC – Rengör alla ytor – All in one

Färdigblandad APC som rengör effektivt på nästan alla ytor! Funkar på exempelvis: textil, läder, alcantara, plast, gummi, vinyl och mer!

Interior APC – Rengör alla ytor – All in one

Färdigblandad APC som rengör effektivt på nästan alla ytor! Funkar på exempelvis: textil, läder, alcantara, plast, gummi, vinyl och mer!

Interior APC löser olja, fett, insekter och vanlig smuts. Den lämnar en naturlig och fin yta! Tillsammans med en mirakelsvamp, mikrofiberduk eller detaljborste är den super effektiv!

Varför denna produkt?

  • Fungerar till alla ytor! Perfekt att ha med i bilen för oväntade händelser eller om man vill snabbt och enkelt fräscha upp interiören
  • Lämnar en naturlig och snygg yta!
  • Väldigt effektiv men ändå skonsam!

Egenskaper

Kategori: All Purpose Cleaner
Volym/Storlek: 500 ml
Förpackning: Flaska & Spraytrigger
pH: 7.5

Spädning

-

BBV’s rekommenderade instruktioner

  1. Spraya antingen direkt i mikrofiberduk, mirakelsvamp eller detaljborste eller direkt på ytan eller båda
  2. Arbeta ytan med något av ovanstående verktyg
  3. Torka torrt med en torr mikrofiberduk
  4. Beundra resultatet

Säkerhetsinformation

Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte dimma/ångor/rök/sprej. Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha användning. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning

Innehåll

1-Heptanol, 2-propyl-, 8EO; 1-Heptanol, 2-propyl-, 5EO

UFI

59RF-2M0V-500D-23C9