Gtechniq W2 Multi Purpose Cleaner - Bollnäs
  • Reducerat pris

Gtechniq Multi Purpose Cleaner W2 5L

701,10 kr 10%
779,00 kr
560.88 exkl. moms
Delivery I lager

GT0404005

Enastående rengöring

Kan användas på alla ytor

Tar lätt bort fläckar

Varför ska man använda W2 Universal Cleaner Concentrate?

W2 är ett rengöringsmedel som fungerar på det mesta och det tar lätt bort fläckar som exempelvis ritmärken på kläder, trampmärken på lister och matfläckar på linnedukar.

Användning

Använd W2 för att ta bort fläckar från alla material såsom tyg, betong, utemöbler, läder, bildelar och mattor.

Späd 1 del W2 med mellan 5 och 20 delar vatten beroende på fläcken, och använd det sedan på de mest envisa fläckar.

Rekommendationer för spädning:

Glasfiber 10:1

Luftkonditionering 10:1

Uppfart 10:1

Färg som oxiderat 5:1

Fönsterrengöring 120:1

Mattor 7:1

Fett 2:1

Trampmärken 5:1

Grillar 5:1

Väggar 20:1

Arbetsbänkar 10:1

Rostfritt stål 20:1

Utemöbler 20:1

Vinyl 10:1

Motorhuv 5:1

Krom 20:1

Verktyg 10:1

Rökhinna 10:1

Aluminiumfälgar 10:1

Möbelklädsel i tyg 10:1

Vaxrester 5:1

Ångrengöring 50:1

Motor 1:1

W2 Universal Cleaner Concentrate bör användas inom 2 år från inköpsdatum och öppnad flaska inom 1 år för bästa resultat.

Säkerhetsinformation

Varning

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

Innehåll 

2-butoxietanol, H319dinatriummetasilikat

Nerladdning

SDB W2 Multi Purpose Cleaner

SDB W2 Multi Purpose Cleaner

Nerladdning (240.72k)