BBV Arti Green Foam - Bollnäs Bilvård Volym 1L
 • Reducerat pris
BBV Arti Green Plus
 • BBV Arti Green Plus

BBV Arti Green Plus

111,20 kr 20%
139,00 kr
88.96 exkl. moms
Volym
Delivery I lager

1211001
En ny uppgraderad version av våran klassiker BBV Arti Green. Tjockare skum, dubbla rengöringskraften men skonsammare på lister. Fungerar utmärkt i Foam Lance eller späda i en vanlig sprayflaska med vatten.
Sälj i super koncentrat!

Specifikationer

 • Användningsområde: Alkalisk avfettning / Förtvättsmedel
 • Typ: Vaxsäker
 • pH: 12

BBV's Rekommenderade instruktioner

Applicera med sprayflaska eller Foam Lance. Låt produkten verka ca 2-5 min. Låt inte produkten torka in på ytan. Spola sedan av med högtryck nerifrån och upp för bästa rengöring.Undvik att tvätta i direkt solljus.

Spädning

 • Extra mild: 1 + 49 delar vatten.
 • Mild: 1 + 29 delar vatten.
 • Normal: 1 + 19 delar vatten.
 • Kraftig: 1 + 9 delar vatten.
 • Extra kraftig: 1 + 4 delar vatten.
 • Foam lance-  Koncentrat.


Säkerhetsinformation

Fara Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Använd skyddshandskar och ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Innehåll

2-PROPYLHEPTANOLETOXILAT, 5-<15% Nonjoniska tensider.

BBV's alkalier skillnad

 
 
 

Nerladdning

SDB Arti Green plus PDF

SDB Arti Green plus PDF

Nerladdning (330.03k)