BBV Iron X V2 - Volym: 473ml - Bollnäs Bilvård Volym 750ml
  • Reducerat pris
BBV Iron X V2
  • BBV Iron X V2

BBV Iron X V2

151,20 kr 20%
189,00 kr
120.96 exkl. moms
Volym
Delivery I Lager

1365750

Otroligt effektiv flygrostborttagare med aktiva ämnen som jobbar stenhårt för att bearbeta och få bort all eländig flygrost och järnpartiklar innan den gör permanent skada på lacken. 

Flygrost är något många glömmer eller inte vet om, det är viktigt att få bort dessa innan de deformerar lacken på djupet, gör man inte det behövs det polering och i vissa fall våtslipning vilket är antingen dyrt, tidskrävande, svårt eller alla tre.

OBS! På 750ml bilden står det 800ml på etiketten men det är 750ml!

Ta bort skadliga järnpartiklar och flygrost från lacken innan den gör permanent skada!

Flygrost är något många glömmer eller inte vet om, det är viktigt att få bort dessa innan de deformerar lacken på djupet, gör man inte det behövs det polering och i vissa fall våtslipning vilket är antingen dyrt, tidskrävande, svårt eller alla tre.

Varför denna produkt?:

  • Mer aktiva ämnen som effektivt tar bort flygrosten på din bil
  • Löser völdigt effektivt och bra flygrost och eländiga järnpartiklar.
  • Aktivator som visar exakt vart det finns flygrost och vilka områden som blir mest utsatt.

Säkerhetsinformation

Varning

Skadligt vid förtäring

Kan orsaka allergisk hudreaktion

Orsakar allvarlig ögonirritation

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård

Förvaras oåtkomligt för barn

Undvik att inandas gaser, dimma, ångor eller sprej

Använd skyddshandskar och ögonskydd

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Innehåll 

NATRIUMTIOGLYKOLAT
Nerladdning

SDB BBV Iron X V2

SDB BBV Iron X V2

Nerladdning (231.06k)