BBV Heavy Duty Schampo - Bollnäs Bilvård Volym 473ml
  • Reducerat pris
BBV Heavy Duty Schampo
  • BBV Heavy Duty Schampo

BBV Heavy Duty Schampo

126,65 kr 15%
149,00 kr
101.32 exkl. moms
Volym
Delivery I Lager

1104500

Extra kraftfullt specialschampo med extra hög rengörande effekt. Får bort tuff trafikfilm. Schampot är även extremt hög skummande som ger en otroligt låg friktion mellan tvättsvampen och lacken, vilket minskar risken för tvättrepor.

Funkar även i Foam Lance

Specifikationer

  • Användningsområde: Bilschampo med extra rengöringskraft
  • pH: 10.4!

BBV's Rekommenderade instruktioner

  1. Använd direkt i en blöt tvättsvamp, ca 1-2 kapsyler. 
  2. Eller späd i en tvätthink 0.5% och "aktivera" gärna schampot genom att spraya med högtryck ned i hinken för att skumma upp schampot.
  3. Eller använd koncentrat i en Foam Lance.

Säkerhetsinformation

Fara

Orsakar allvarliga ögonskador. Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatteneller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

Innehåll 

BENSENSULFONSYRA, 4-C10-13- SEC-ALKYLDERIVAT, FETTALKOHOL ALKOXYLERAD,2-AMINOETANOL

Nerladdning

SDB BBV Heavy Duty Schampo

SDB BBV Heavy Duty Schampo

Nerladdning (559.61k)