BBV Arti + Bilschampo - Bollnäs Bilvård Volym 2,5L
  BBV Arti + Bilschampo
  • BBV Arti + Bilschampo

  BBV Arti + Bilschampo

  249,00 kr
  199.2 exkl. moms
  Volym
  Delivery Tillfälligt slut | I lager om ca 2 veckor.

  1101002

  Ett hög skummande schampo som ger extremt låg friktion tack vare sin speciella formula. Det minskar risken för tvättrepor. Arti + Bilschampo fungerar perfekt i Foam Lance då den har högskummande egenskaper. Arti + innehåller carnauba vax som ger högglans och avrinning.

  Arti + Bilschampo för dig som gillar mycket skum och gillar det billigt!

  BBV Arti + Bilschampo är ett speciellt högskummande schampo speciellt anpassad för foam lance, fungerar även för vanlig handtvätt med hink.

  Extra skonsam med speciellt anpassad formula som ger mycket tjockt lödder, för lägsta friktion vilket minskar risken för tvättrepor. Produkten är extremt drygt, behövs endast

  Arti + ger hög glans och bra avrinning tack vare karnubavax! Har bra rengöringsförmåga så att du med lätthet tvättar bort trafikfilmen, vägdamm etc men fortfarande på ett skonsamt sätt tack vare sin speciella formula.

  Varför denna produkt?

  • Extremt dryg produkt! Räcker upp till 40 tvättar! (ca 3kr/tvätt)
  • Ger bra glans och vattenavrinning
  • Bra tvätteffekt

  Specifikationer

  • Användningsområde: Högskummande bilschampo till Foam lance eller hink
  • pH: 7
  • Carnuba Vax 

  BBV’s rekommenderade instruktioner

  1. Blanda Arti + i hink, späd 1+199 delar vatten (Exempel 25ml till 5 L vatten)
  2. För anvädning i Foam Lance använd koncentrat eller blanda efter behov.

  Säkerhetsinformation

  Fara

  Orsakar allvarliga ögonskador.

  Skyddsangivelser

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

  Innehåll 

  Alcohols,C12-14,even,numbered,ethoxylated,2,5,EO,sulfates,sodium,salts; 1-Heptanol, 2-propyl-, 8EO

  UFI

  6S6M-APEA-100K-S5SP

  Nerladdning

  SDB Arti + Bilschampo nya

  Nerladdning (280.21k)