BBV Degreaser HD - Bollnäs Bilvård Volym 1L
  BBV Degreaser HD
  • BBV Degreaser HD

  BBV Degreaser HD

  99,00 kr
  79.2 exkl. moms
  Volym
  Delivery I lager

  1191001

  Våran väldigt omtalade Degreaser HD är en av marknadens mest effektivaste kallavfettningar som är extremt dryg och säker att använda! Löser effektivt alla typer av oljebaserad smuts samtidigt som den är skonsam på exempelvis plast, då den är extremt fettig och torkar inte in på ytan lika snabbt som de flesta icke-tixotrop avfettningar.

  Det snabbare och effektivare alternativet för att få bort tjära, asfalt, fett, olja eller annan svår smuts!

  Många använder oftast fel avfettning till fel sak och blir lätt besviken!

  För att effektivt kunna få bort asfaltsprickar eller tjära som många har svårt att få bort ska man använda sig av en effektiv och tixotrop avfettning som gör att man enkelt kan spola bort dem!

  Varför denna produkt?

  • Spola enkelt bort asfaltsprickar och annan smuts som i vanliga fall inte ens går bort när man svampar!
  • Minska risken för tvättrepor genom att få bort mer smuts innan mekanisk beröring på lacken!
  • Billig då den är väldigt dryg och dunstar ej som de flesta andra kallavfettningarna.
  • Skonsam på plast då den ej torkar inte lika snabbt som traditionell kallavfettning.
  • Fungerar på blöt yta då avfettningen effektivt tränger bort vattnet på ytan.

  Beskrivning

  Våran väldigt omtalade Degreaser HD är en av marknadens mest effektivaste kallalvfettningar / asfaltslösare som är extremt dryg och säker att använda! Löser effektivt alla typer av oljebaserad smuts samtidigt som den är skonsam på exempelvis plast, då den är extremt fettig och torkar inte in på ytan lika snabbt som de flesta icke tixotrop avfettningar.

  Egenskaper

  Kategori: Kallavfettning / Petroleum avfettning
  Förpackning: Flaska & Spraytrigger

  BBV’s rekommenderade instruktioner

  • Spraya på ett jämt och tunt lager på nedre delen av bilen (från handtagen.
  • Låt verka ca 5-15 minuter, (OBS som alla medel använd ej i direkt solljus eller på het yta!)
  • Spola av nerifrån och upp för att få maximal tvätteffekt!
  • Upprepa vid behov (max 2-3 gånger)
  • Spola av noggrant för att försäkra dig om att inget är kvar!

  Märkning

  Innehåller:Alifatiska kolväten, nonjontensider

  Signalord

  • Fara!

  Faroangivelser

  • vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • Orsakar allvarlig ögonirritation.

  Säkerhetsinformation

  • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
  • Använd ögonskydd.
  • VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  • Förvaras inlåst.
  • Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

   

  Nerladdning

  SDB BBV Degreaser HD

  SÄKERHETSDATABLAD

  Nerladdning (168.64k)