Micro avfettning

Filtrera på

Micro avfettning

Micro Avfettning

I en Micro avfettning har man fått in lite av den alkaliska avfettningens egenskaper, som sot och trafikfilmsrengöringen.

Man har även fått in en del lösningsmedel från kallavfettningen, vilket ger bra olje och asfaltlösande egenskaper.

Produkten går att späda med vatten, dock inte lika mycket som en alkalisk avfettning.

Ju mer man späder desto sämre blir den avfettande egenskapen.

Använd skyddsglasögon och skyddshandskar.

Micro avfettning

Ursäkta olägenheten.

Sök igen